Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Van Bijsterveldt: weigerambtenaren ruimte geven noem ik ook emancipatie

Marja van Bijsterveldt is niet van plan weigerambtenaren in de ban te doen. Dat zegt de CDA-minister van Onderwijs vandaag op internationale Coming Out Day in een gesprek met NRC Handelsblad.

“Natuurlijk moeten gemeenten elk huwelijk sluiten”, aldus Van Bijsterveldt. “Maar er moet ook ruimte zijn voor personeelsbeleid. Je kunt iemand die om geloofsredenen moeite heeft met het homohuwelijk niet dwingen twee mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. Dat past niet bij het tolerante Nederland. Dáár ruimte aan geven noem ik óók emancipatie.”

Voor eind oktober komt het kabinet met een reactie op het advies van de Commissie Gelijke Behandeling, uit 2008, om weigerambtenaren te verbieden. Piet Hein Donner, die als CDA-minister van Binnenlandse Zaken met trouwambtenaren belast is, heeft tot twee maal toe een gesprek hierover met homobelangenorganisatie COC geweigerd. Van Bijsterveldt, die homo-emancipatie in haar portefeuille heeft, loopt met haar stellingname op het regeringsstandpunt vooruit. Haar uitlatingen komen op een precair moment.

Het COC, dat de afgelopen jaren fel campagne voerde tegen weigerambtenaren, is “geschokt” over de uitlatingen van Van Bijsterveldt. “Ik kan niet geloven dat de minister weigerambtenaren gebruikt als voorbeeld van emancipatie”, zegt voorzitter Vera Bergkamp. “Het verbaast mij dat de minister met een standpunt over deze kwestie komt voordat zij de Kamer heeft ingelicht.”

De VVD, geen voorstander van weigerambtenaren, reageert terughoudend op de uitspraken van Van Bijsterveldt. “Dit is het persoonlijke standpunt van de minister”, aldus Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. “Wij zijn in afwachting van de kabinetsreactie.”

In het interview gaat Van Bijsterveldt ook in op de mogelijkheid om voorlichting over homoseksualiteit verplicht te stellen op scholen. De Kamer heeft haar daar twee maal per motie om gevraagd. “In Nederland leggen wij scholen niet op deze wijze op wat zij moeten doen”, aldus de minister. Wel onderschrijft zij “de zorg dat er voldoende ruimte en respect moet zijn voor anders-zijn op scholen”.