Turken willen geld terug na onterecht inburgeren

Turkse Nederlanders eisen een schadevergoeding van de Nederlandse staat, omdat zij ten onrechte kosten hebben moeten maken voor een inburgeringsexamen dat zij moesten afleggen in het buitenland. Zij kunnen zich verenigen in de Stichting Inburgeringsleed, die de claim gaat voorbereiden.

Het gaat om een inburgeringsexamen dat immigranten in het land van herkomst moeten afleggen alvorens ze toestemming krijgen om in Nederland te gaan wonen. Daarna moeten de meeste immigranten nog een uitgebreider inburgeringsexamen in Nederland doen.

De Centrale Raad van Beroep bepaalde in augustus dat Turken niet inburgeringsplichtig zijn. De eisen die de Nederlandse staat had gesteld, waren in strijd met een overeenkomst tussen Turkije en de Europese Unie, het zogenoemde associatieverdrag.

De stichting wil nu, namens de groep die in de afgelopen jaren het examen gemaakt heeft, de onkosten terugeisen. Sinds de invoering van het verplichte inburgeringsexamen in 2006 hebben circa 30.000 Turken in Turkije een Nederlandse inburgeringscursus gevolgd.

Advocaat Bilal Coskun van de stichting wil voor de Turken die de cursus volgden 5.000 euro vergoeding voor materiële en immateriële schade. Dat is compensatie voor de examenkosten (à 350 euro), maar ook de reiskosten naar de examenlocatie en telefoonkosten. Ook moet een gedeelte van het bedrag immateriële schade compenseren, omdat door het examen huwelijkspartners pas na het behalen van het examen naar Nederland mochten reizen en daardoor maanden van elkaar gescheiden waren.

Tot nu toe hebben zich 2.000 Turken bij de stichting gemeld, de advocaat verwacht dat er nog velen zich zullen melden.