PvdA wil ‘weeffouten’ in rol van koningshuis rechtzetten

Om een “toekomstbestendig” koningshuis te hebben, moeten vier “weeffouten” in de rol van de monarchie worden aangepakt. Dat is het standpunt van de PvdA tijdens het debat over de begroting van Algemene Zaken.

Het debat staat grotendeels in het teken van de rol van het koningshuis. Die staat ter discussie sinds de formatie van het huidige kabinet, vorig jaar. Gedoogpartner PVV wil een uitgekleed, ceremonieel koningsschap waarbij de vorst geen deel meer uitmaakt van de regering. Ook D66 wil minder bevoegdheden voor de koning(in). GroenLinks en SP maken van Nederland op termijn het liefst een republiek.

De PvdA liet bij monde van Jeroen Recourt weten dat vier ‘weeffouten’ moeten worden rechtgezet:

  1. De koning(in) krijgt niet langer een rol in de formatie;
  2. Een kleiner koningshuis;
  3. De koning(in) heeft niet langer een rol in de Raad van State;
  4. Het koningshuis ontvangt een eerlijke financiële vergoeding.

Onder meer Pechtold (D66) en Slob (ChristenUnie) verweten Recourt dat een echte keuze - tussen een politieke of een ceremoniele monarchie - uitblijft bij de PvdA. Ook wordt het voorstel van de PvdA aangepakt omdat daarin de koning deel blijft uitmaken van de regering. Als die bevoegdheid conflicteert met de rol bij de Raad van State, schaf dan dat eerste af, betoogde Pechtold.

Volgens een eerder door Rutte geuit standpunt moet de koning ook deel uit blijven maken van de regering: anders kunnen ministers niet verantwoordelijk zijn voor diens handelen. Ook mag de koning wat de premier betreft voorzitter van de Raad van State blijven. Rutte beschouwt dat als een louter ceremoniële functie.

Het debat loopt nog en is hier live te volgen. Verwacht wordt dat ook de eventuele benoeming van Donner als vicevoorzitter van de Raad van State ten sprake komt. Verschillende partijen spraken zich daar onlangs tegen uit.

    • Peter Zantingh