Ineens is een Kamermeerderheid voor beknotten van rol koningin

Geen rol meer bij de formatie, een lagere uitkering en meer belasting betalen. Dat kan voor het Koninklijk Huis de uitkomst worden van het debat over de begroting van het ministerie van Algemene Zaken dat vanmiddag begint.

Voor een voorstel van D66 om een einde te maken aan de rol van de koningin tijdens het formatieproces lijkt een Kamermeerderheid te zijn. Fractievoorzitter van D66 Alexander Pechtold dient vandaag tijdens het debat zijn voorstel in.

D66 stelt voor dat de Tweede Kamer, na een debat tussen fractieleiders na de eerstkomende verkiezingen, beslist wie het formatieproces zal leiden. Tot nu toe gaan de fractieleiders bij koningin Beatrix langs. Op basis van hun adviezen wijst zij een informateur of formateur aan.

Het is niet de eerste poging van D66 om te breken met deze traditie, maar niet eerder leek daar een Kamermeerderheid voor te zijn. Onlangs stelde zowel de PvdA als de PVV voor om de rol van de koning te beperken. Gedoogpartner PVV wil een uitgekleed, ceremonieel koningschap. De PvdA wil geen rol meer voor de koning bij de formatie of als voorzitter van de Raad van State.

GroenLinks en SP zijn al langer voor een grotere rol van het parlement. Als de genoemde partijen zich achter het voorstel van D66 scharen, dan vormen zij een ruime meerderheid.

De PvdA is van plan vandaag bij het begrotingsdebat voor te stellen de fiscale vrijstellingen voor het Koninklijk Huis te beëindigen. Vrijstellingen zijn er op het gebied van successiebelastingen en inkomstenbelastingen. Ook hoeft koningin Beatrix geen huur te betalen voor Huis ten Bosch. Dat moet volgens de PvdA veranderen. De oppositiepartijen en de PVV lijken op dit punt voor een meerderheid te zorgen.

Regeringspartij VVD wil dat het koningshuis bijdraagt aan de bezuinigingen. Het koningshuis en het Kabinet van de koningin zijn tot nu toe buiten schot gebleven bij de ‘brede doelmatigheidsbezuinigingen van het kabinet’. De VVD wil vandaag voorstellen om vanaf 2013 2 procent te snijden in deze begrotingen.

Uit een gisteren gepubliceerde enquête van de NOS blijkt dat de roep om modernisering van de monarchie luider wordt. Tweederde van de respondenten vindt dat Willem-Alexander daarvoor moet zorgen. Driekwart is tegen een ceremonieel koningschap.

De zorgen van Rutte: pagina 7