Eerste Kamer stemt in met voorstel ID-kaart weer betaald te maken

De Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel van minister Donner om burgers weer te laten betalen voor de identiteitskaart. SGP-senator Gerrit Holdijk stemde voor het plan, wat Donner aan een nipte meerderheid hielp. Dit meldt NU.nl.

Donner wist de Tweede Kamer er al van te overtuigen dat de ID-kaart weer betaald moet worden, maar de Hoge Raad stak daar een stokje voor en de kaart werd weer gratis. De minister vond dit een te grote aanslag op de schatkist en kwam met een plan om toch wettig geld voor de kaart te vragen.

Holdijk noemde het plan van Donner eerder “niet het goede voorstel op het goede moment”.

De minister wil vanaf de dag dat hij z’n plan indiende, 22 september, het geld dat niet is betaald voor identiteitskaarten met terugwerkende kracht innen, ook al moest het voorstel nog door beide Kamers. Op de website van de Rijksoverheid staat dit als volgt verwoord:

“De regering heeft woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de Nederlandse identiteitskaart. Indien de wet door het parlement wordt aanvaard, zal deze met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september 2011.
De Hoge Raad oordeelde in zijn uitspraak van 9 september 2011 dat de huidige grondslag voor legesheffing van de identiteitskaart niet deugdelijk is. Met het wetsvoorstel repareert minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit gebrek. Dit betekent dat burgers met ingang van donderdag 22 september 2011 weer gevraagd zal worden om leges te betalen voor de identiteitskaart.”

    • Peter van der Ploeg