Correcties en aanvullingen

SNS Reaal

In NRC Weekend (8 oktober, pagina 21) wordt in een grafiek SNS Reaal met branchegenoten vergeleken. Bij de berekening is het eigen vermogen van de bank genomen in plaats van het gehele bedrijf. De beleggingen van SNS Reaal in zwakke eurolanden komen overeen met 38 procent van het eigen vermogen en niet van de genoemde 93 procent.