Verzet tegen een onvermijdelijke tunnel

Omwonenden protesteerden dit weekend, maar de bouw van een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg is nabij. De vraag is meer: voor welke variant kiest de minister?

Protestborden, spandoeken en trommels. In het anders zo rustige Midden-Delfland klinkt zaterdag gejoel. Zo’n zeshonderd demonstranten zijn in een weiland bijeen om aandacht te vragen voor hun natuurgebied. Onder hen milieuactivisten, Kamerleden, omwonenden. Gangmaker: SP-veteraan Remi Poppe. Hij schreeuwt de menigte vanaf een podium toe: „Een stel planologische zombies wil ons bos asfalteren. Pikken we dat?”

De ‘long’ van de Randstad; zo wordt het open landschap tussen Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam en Delft ook wel genoemd. Een gebied met veel slootjes en oude boerderijen. Het is een geliefde plek voor weidevogels, zegt Jan Jaap van der Graaf van Natuurmonumenten. „Dit is het laatste stukje Randstad waar nog geen asfalt ligt.”

Nog niet – want volgende maand beslist minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) over de aanleg van een tunnel onder de Nieuwe Waterweg, die de A20 en de A15 met elkaar verbindt. De meest kansrijke optie gaat samen met een driebaans snelweg door het natuurgebied.

Dat die tunnel er komt, staat wel vast. Zelfs Milieudefensie erkent dat er iets moet gebeuren. De Tweede Maasvlakte zal de verkeersdrukte in Europa’s grootste haven fors doen toenemen. Naar verwachting meert het eerste schip er in 2013 af. De Beneluxtunnel kan die extra drukte niet aan. Nu al staat het verkeer er regelmatig vast. Ook de drukte op de A15 is groot. Verkeersdeskundigen voorspellen een reusachtig knelpunt als niet wordt ingegrepen.

Twee opties liggen klaar: de Blankenburgtunnel (kosten: 1,5 miljard euro) of de Oranjetunnel (2,5 miljard euro). De eerste variant ligt het meest voor de hand. Hij is goedkoper en het tracé sluit beter aan bij de verbindingen ten zuiden van de Nieuwe Waterweg.

Beide tunnels liggen gevoelig bij de lokale bevolking. Bewoners en milieuclubs hebben tegen de Blankenburgtunnel al 31.500 handtekeningen verzameld.

Directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam hoopt dat de minister er niet door van de wijs raakt. „Die Blankenburgtunnel had er al lang moeten liggen. Als de nieuwe Maasvlakte straks volledig in gebruik is, hebben we echt een betere ontsluiting nodig. Anders is het havengebied nauwelijks meer bereikbaar.”

Dat weet de lokale bevolking ook. Zoals meneer Slot (81) uit Maassluis. Hij zette zaterdag zijn handtekening tegen de tunnel. „Omdat de natuur hier zo mooi is.” Maar hij snapt dat het Blankenburgtracé belangrijk is voor de haven. „Als ik aan mijn kinderen en kleinkinderen denk, is het misschien wel goed als die tunnels er komen.”

    • Andreas Kouwenhoven