Vergrijzing van de vakbeweging neemt toe

De vergrijzing van de vakbeweging neemt toe. Het afgelopen jaar steeg het aantal vakbondsleden van 65 jaar en ouder met 6,8 procent. De vakbeweging vergrijst sneller dan de bevolking, waarin het aantal 65-plussers met 2,3 procent toenam. Van de vakbondsleden heeft veertien procent de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Voor het eerst sinds 1993 steeg het afgelopen jaar ook het aantal vakbondsleden jonger dan 25 jaar, schrijft Novum. Momenteel zijn 74 duizend jongeren lid van een vakbond. Dat is drieduizend meer dan vorig jaar, maar aanzienlijk minder dan twintig jaar geleden. Toen was nog tien procent van de jongeren lid van de vakbeweging, nu is dat nog maar vier procent.

Het aantal vakbondsleden tussen de 45 en 65 jaar neemt sinds 2005 gestaag toe. In verhouding tot de beroepsbevolking is deze groep sterk oververtegenwoordigd. Van alle vakbondsleden tot 65 jaar behoort bijna zestig procent tot deze leeftijdsgroep, terwijl dat binnen de beroepsbevolking iets meer dan veertig procent is. Het aandeel leden tussen 25 en 45 jaar is sinds 2005 onafgebroken geslonken tot 36 procent in 2011, terwijl deze groep bijna de helft van de beroepsbevolking uitmaakt.

Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is sinds vorig jaar met twintigduizend toegenomen. Door de toenemende arbeidsdeelname van vrouwen stijgt het aantal vrouwelijke vakbondsleden al twintig jaar: van 332 duizend in 1991 tot 647 duizend in 2011. Vrouwen vormen nu een derde van de leden. Het aantal mannelijke vakbondsleden daalde vorig jaar met bijna veertienduizend. Hun aantal daalde de laatste twintig jaar bijna voortdurend.

De vakbeweging kreeg er het afgelopen jaar in totaal vijfduizend leden bij. In maart van dit jaar waren er 1,9 miljoen mensen lid van een vakvereniging.

    • Marije Willems