spoon

Deze tekeningen verbeelden een spoonerisme: een stijlfiguur waarbij binnen een woord of zinsnede letters of lettergrepen worden verwisseld.

Weet jij een leuk spoonerisme, liefst geënt op de actualiteit? Spoon dan mee en stuur je verbale omdraaiingen (maximaal 3) naar klik@nrc.nl. De leukste inzending wordt getekend door Viola Lindner.

▶ De oplossing van vandaag: zie de pagina Thuis, bij de Sudoku.