Schoolbestuur Ede weg om beschuldiging discriminatie

De in opspraak geraakte basisschool De Zuiderpoort in Ede. Bron Google Maps

Het voltallige bestuur van de stichting achter de in opspraak geraakte openbare basisschool De Zuiderpoort in Ede is per direct afgetreden. Aanleiding vormt het plan om allochtone kinderen te weren van de school.

Het bestuur van de stichting Proominent vindt het onterecht dat het plan om leerlingen op basis van hun afkomst te selecteren discriminerend wordt genoemd, meldt de stichting vandaag.

Twee weken geleden stapte bestuursvoorzitter Han Plas al op. De Zuiderpoort is een vrijwel volledig zwarte school. Om het aandeel autochtonen op te krikken, wilde de school leerlingen gaan selecteren op basis van afkomst. Het ministerie van Onderwijs liet daarop weten dat de inspectie onmiddellijk ingrijpt als de openbare school zijn plannen doorzet.

PvdA wil onderzoek naar handelen schoolbestuur

De lokale PvdA stuurde een voorstel naar de gemeenteraad om de schorsing van Plas te eisen. Daarop stapte hij op. De PvdA wil ook dat er een onderzoek komt naar het handelen van het schoolbestuur.

Het vertrekkende bestuur van Proominent zegt nu dat de plannen in de media en in het gemeentebestuur ongenuanceerd discriminerend zijn genoemd. Ook zou de gemeenteraad de toezegging het plan te heroverwegen hebben genegeerd. Het bestuur zegt zich door een kleine ‘hype’ beschadigd te voelen in zijn ‘integriteit en intentie de integratie te bevorderen’.

De bestuursleden stellen dat ‘in het belang van het openbaar onderwijs in Ede, de stichting wordt geleid door een bestuur met slagkracht’. Daarom zouden ze zich genoodzaakt zien op te stappen. Voor hun inzet kregen zij overigens niet betaald.