Meldpunt werknemers van asielopvang COA

Het COA hoopt zo de werksfeer te verbeteren.

. De Ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opent een meldpunt voor werknemers die zich onveilig voelen bij de organisatie. De directe aanleiding is de berichtgeving over de „verziekte” werksfeer binnen de organisatie. Dat meldt de NOS. Het instellen van het meldpunt wordt gesteund door de vakbonden Abvakabo en CNV Publieke Zaak.

In een bericht aan het personeel wordt het doel van het meldpunt uitgelegd: „Doel van dit meldpunt is om medewerkers de mogelijkheid te bieden hun hart te luchten over de eigen ervaringen, de huidige ontwikkelingen en/of zaken waarvan u zelf de behoefte hebt om aan de orde te stellen.” Op die manier hoopt het COA de omvang van het probleem in beeld te brengen, en de „angstcultuur” binnen het bedrijf aan te pakken. Om de anonimiteit van de bellers te waarborgen wordt de klachtenlijn verzorgd door een extern bureau.

Het COA is in opspraak gekomen toen de NOS berichtte over de bedrijfscultuur van het orgaan. Medewerkers zeiden dat er door de bestuursstijl van Nurten Albayrak gemeenschapsgeld werd verspild. Symptomatisch voor de verziekte bedrijfscultuur zou het grote verloop onder de directieleden zijn. Ook ontstond veel ophef over het hoge salaris van Albayrak: 273.000 euro per jaar.

Albayrak is inmiddels op non-actief gesteld, maar probeert de schorsing via de rechter op te heffen. Minister Leers voor Immigratie en Asiel (CDA) heeft een onafhankelijk onderzoeknaar het COA ingesteld.

Albayrak is niet de eerste bestuurder van een zelfstandig bestuursorgaan die in opspraak raakt omdat ze mogelijk te goed voor zichzelf heeft gezorgd. Dat gebeurde bij Tjibbe Joustra, destijds directeur van het UWV, en bij Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank. (NRC)