Donner is niet de eerste die overstap van regering naar Raad van State maakt

De PvdA wil deze week een motie indienen ter voorkoming van benoeming van een lid van de regering tot vicepresident van de Raad van State. Ik wil er op attenderen dat er ten minste één precedent bestaat waarin wél een lid van de regering werd benoemd: in maart 1933 benoemde het derde kabinet Ruijs de Beerenbrouck de zittende minister van Buitenlandse Zaken jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland (1872-1956, CHU) tot vicepresident van de Raad van State.

Hij zou dat 23 jaar lang blijven, langer dan al zijn voorgangers en opvolgers.

Alexander W. Beelaerts van Blokland

Den Haag

    • Alexander W. Beelaerts van Blokland den Haag