Belgische staat betaalt 4 mld euro voor bijna failliet Dexia

De Frans-Belgische bank Dexia wordt opgesplitst. Daarover hebben de Franse en Belgische overheden vannacht een akkoord bereikt. De Belgische tak van de bank wordt genationaliseerd en de divisie die kredieten levert aan de Franse lokale besturen wordt overgeheveld naar het Franse staatsbedrijf Caisse des Dépots.

België betaalt 4 miljard euro voor de aankoop van Dexia Bank België. Hoeveel geld de Franse overheid betaalt voor het Franse deel van Dexia is nog niet bekend. Dexia raakte de afgelopen week in acute geldnood door de Europese schuldencrisis.

Net als in 2008, toen Dexia in problemen kwam door de kredietcrisis, stellen België, Frankrijk en Luxemburg zich garant voor de bank. Die waarborg dient als financiering van riskante leningen en onderdelen die worden ondergebracht in een zogeheten bad bank of restbank. De drie overheden leveren 90 miljard euro, waarvan het grootste deel (ruim 60 procent) door de Belgische staat wordt gedragen. De Belgische premier Yves Leterme sprak over „een faire deal”. De garantie van België komt overeen met 15 procent van het bruto binnenlands product.

Dexia drukt op België: pagina 31