Anti-Israëlische gezindheid

Ombudsman Sjoerd de Jong verweert zich tegen de beschuldiging van anti-Israël vooringenomenheid van NRC Handelsblad (Opinie & Debat, 2 oktober). Dit doet nogal komisch aan als de lezer twee pagina''s daarvoor wordt getrakteerd op een karikatuur van minister Rosenthal, die door tekenaar Woldhek uitvoerig is voorzien van Israëlische vlaggetjes op gezicht en stropdas. Dit kan moeilijk anders worden gezien dan als een opzichtige verwijzing naar de joodse afkomst en familiebetrekkingen van de heer Rosenthal.

Een dergelijke cartoon van een politicus die door de krant niet wordt gewaardeerd, is de laatste 66 jaar niet in een toonaangevend dagblad in Nederland verschenen. Ondanks het verweer van De Jong lijkt de beschuldiging van de anti-Israëlische gezindheid hiermee versterkt.

Prof. Dr. Harry N.A. Priem

Amsterdam