Amerikaanse economie groeit langzaam

Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie eerder voortmoddert dan terugvalt in een recessie. De toename van de werkgelegenheid met 103.000 banen in september overtrof de verwachtingen, maar was niet groot genoeg om de langetermijnwerkloosheid terug te kunnen dringen; die steeg juist. Maar in combinatie met de positieve productiecijfers wijst dit op een trage, schokkerige groei en niet op een ‘dubbele dip’.

De zescijferige banengroei omvat 45.000 stakende Verizon-werknemers die weer aan het werk zijn gegaan, maar ook een daling van de werkgelegenheid bij de overheid met 34.000 banen, zodat de nettotoename in de privésector 92.000 arbeidsplaatsen bedroeg. Bovendien waren de klaarblijkelijke verliezen in de publieke sector een gevolg van seizoensaanpassingen; lokale overheden namen in september minder mensen dan gebruikelijk aan voor banen in het onderwijs. Tegelijkertijd werden de werkgelegenheidscijfers voor juli en augustus opwaarts herzien, wat erop duidt dat de algehele trend positief is, zij het nog niet al te overtuigend.

Dat bevestigt recente gegevens van het Institute for Supply Management (Instituut voor het Aanbodbeheer) waaruit blijkt dat de productieindex vorige maand steeg, terwijl de dienstenindex slechts marginaal daalde. Omdat beide indices nu boven de 50 staan, duiden ze erop dat de economie nog steeds groeit, zij het in een traag tempo.

De trage groei is niet genoeg om de werkloosheid omlaag te krijgen. Die is op 9,1 procent blijven staan. Het aantal langdurig werklozen is intussen sinds augustus met 188.000 mensen toegenomen. Maar de stijging sinds september 2010 was geringer, terwijl het aantal zogenoemd ‘ontmoedigde’ werknemers is gedaald. De werkloosheid in de allerbreedste zin is slechts enigszins gestegen, naar 16,5 procent, hoewel dat deels het gevolg was van een iets hoger participatiepercentage van de beroepsbevolking. De vooruitzichten voor de langdurig werklozen verbeteren niet, maar hun aantal stijgt in ieder geval niet meer zo hard als in 2009-2010.

Al met al blijft het economisch herstel sloom. De gestage groei van de werkgelegenheid in de privésector en de tegenvallende resultaten van eerdere monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen wijzen erop dat nog meer inspanningen in die richting geen zin meer hebben en juist schadelijk kunnen zijn. Nu de volgende presidentsverkiezingen al over een jaar worden gehouden, zal president Barack Obama hopen dat hij op een wondermiddel stuit – of op iets dat daarop lijkt. Maar wat de patiënt echt nodig heeft is de kans om langzaam aan te sterken.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld