Zo schadelijk is dat methaan ook weer niet

De heren Van Huissteden en De Meijer nemen stelling tegen de winning van schaliegas in Nederland (Opinie, 3 oktober). Het zal nuttig zijn om hun betoog zorgvuldig mee te nemen in een evaluatie van het project. Het is echter jammer dat zij een enkel punt te zwaar aanzetten: „methaan is een zeer sterk broeikasgas, minstens 72 keer zo sterk als kooldioxyde.” Milieudeskundigen rekenen niet met een factor 72, maar met 20 à 30. Bovendien is de levensduur van methaan beperkt. Binnen enkele jaren is het omgezet in kooldioxyde, waardoor de factor één wordt. Uiteraard is het dan nog steeds gewenst om methaanemissies zoveel mogelijk te voorkomen.

ir. D.G. Huijgen

Rotterdam

    • Ir. D.G. Huijgen