'Wij willen al vijftig jaar bij het moderne Europa horen'

De Polen gaan zondag naar de stembus. In tegenstelling tot veel andere EU-landen zijn ze eurofiel. „We hebben van de integratie geprofiteerd.”

Terwijl in andere EU-landen de steun voor ‘Europa’ afbrokkelt blijft het geloof in het Europese project bij de Polen groot. In de verkiezingscampagne – zondag gaat Polen naar de stembus – is ‘meer Europa’ een stemmentrekker. In Brussel werpen de Polen zich op als voorvechter van een verenigd Europa. Het verbaast econoom Marcin Nowicki van het Instituut voor Vrijemarkteconomieën in Gdansk niet.

Vanwaar dat enthousiasme?

„Omdat Europa werkt. Polen en alle andere EU-landen hebben economisch sterk geprofiteerd van de integratie. ”

Polen is ook grootontvanger van Europese gelden.

„Maar dat is niet de primaire reden voor ons enthousiasme. Meer dan vijftig jaar willen wij al bij de moderne Europese gemeenschap horen. Daar horen we thuis. ”

In een verbrokkelend Europa?

„ De crisis kan ook tot meer integratie leiden. Het huidige model voor integratie – economische integratie alleen – werkt niet. Om nieuwe problemen te voorkomen, moet er meer politieke integratie zijn.”

Polen wil toetreden tot de eurozone. Is dat nog aantrekkelijk?

„Een belangrijke reden dat wij de recessie ongeschonden doorkwamen, was dat we onze eigen munt hadden. Inderdaad zijn er aarzelingen. Men wil de situatie in Griekenland afwachten. Maar het is ook een technische kwestie. We moeten aan de criteria voldoen. Daar zijn we mee bezig. Overigens is dat niet alleen van belang om toe te treden tot de eurozone, maar ook gewoon voor het overleven van een volgende crisis, wanneer die komt. ”

Accepteert Polen een euroregering met verregaande zeggenschap over economische beleid?

„De enige manier is rigoureus schulden aflossen en de begrotingstekorten aanpakken. Gedwongen. Polen is voorstander van het ‘six pack’: wetgeving die EU-landen verplicht zich aan maximale schuldenniveaus en begrotingstekorten te houden.”

Luisteren EU-landen naar Polen?

„Wij zien de oplossing voor deze crisis scherper. In de jaren negentig zat Polen in dezelfde situatie als Griekenland nu, zij het om andere redenen. Wij waren bijna bankroet. Wij weten hoe moeilijk het is om met grote schulden en hoge tekorten om te gaan.”

Uw minister van Financiën vreest oorlog als de eurozone instort.

„Minister Rostowski schetste denk ik een worstcasescenario. Ik denk niet dat zoiets zal gebeuren. Maar het is een scenario. En als de eurozone instort, komt het hele integratieproject in gevaar.”

Wat zijn de gevolgen voor Polen als er een tweede crisis komt?

„We zullen de gevolgen daarvan zeker ondervinden, omdat we economisch nauw verweven zijn met eurolanden zoals Duitsland. Maar omdat we een eigen munt hebben, en omdat de binnenlandse consumptie groot is, kunnen we best tegen een stootje. Het wordt misschien geen heel zware recessie.”

    • Chris Hensen