Liever levensloopverlof dan extra pensioen

„Ik heb de afgelopen jaren veel gestort in een levenslooprekening. Vanwege mijn geboortejaar (1954) kon dat onbeperkt. Inmiddels wordt het saldo geschreven met zes cijfers. Mag ik het hele levenslooptegoed legen in mijn pensioenfonds om mijn pensioen te kunnen vervroegen? En heeft de overgang van levensloop naar de nieuwe Vitaliteitsregeling nog consequenties?”

Een euro is een euro, zou je zeggen. Maar de praktijk is anders. Zo kunt u een spaarsaldo verkwisten zoals u wilt, maar aan levensloop- en pensioeneuro’s kleven voorwaarden. Daardoor moet u plussen en minnen over de uitkering. Dat is de prijs die u voor het genoten belastingvoordeel betaalt. Eén ding zit mee: u wordt niet zwaar geraakt door de aanstaande vervanging van levensloop- door vitaliteitssparen. De afbouw van de levensloopregeling begint in 2012. Maar wie komend Oudjaar minimaal 3.000 euro tegoed heeft, mag door. U dus ook. Er geldt één beperking: vanaf 2012 krijgt u geen levensloopverlofkorting (dit jaar 201 euro) meer cadeau. Deze heffingskorting bouwt u op en kan bij verlof uw te betalen belasting verminderen. Om de hele korting te verzilveren moet u minimaal uw tot nu opgebouwde heffingskortingen opnemen voor verlof. Nam u nooit eerder verlof, dan kan de korting zijn opgelopen tot 1.150 euro. Deze meevaller gaat verloren als u uw hele levensloopsaldo in uw pensioenfonds stort. Neem dus altijd verlof op tot minimaal uw totaal opgebouwde heffingskorting.

Eerder pensioneren kunt u vaak beter doen van uw levensloopsaldo dan van bijgestort pensioen. Wat u extra in uw fonds stort, zit daar levenslang opgesloten. Een levenslooptegoed kunt u daarentegen opmaken zoals u wilt. Verder stelt de fiscus grenzen: u mag slechts pensioen bijstorten voor zover u een tekort heeft in fiscale zin. Ook het pensioenfonds en de levensloopregeling kunnen voorwaarden stellen. Een beetje professioneel pensioenfonds kan u precies vertellen hoe het zit en wat uw storting zou kunnen opleveren aan vroegpensioen. Kan men dat niet, dan zou ik sowieso niets extra’s storten.

Stel, u heeft nu het maximale levenslooptegoed gestort van 210 procent van uw bruto salaris. Dan kunt u daarvan drie jaar voor de pensioendatum betaald verlof opnemen tegen 70 procent van uw bruto salaris. Ga wel na hoe het zit met uw pensioenopbouw tijdens uw levensloopverlof. U kunt ook eerder uit dienst treden. Dan wordt uw hele levensloopsaldo uitgekeerd. Dat kost natuurlijk een smak belasting, maar inkomensmiddeling kan verlichting geven. Als uw belastbaar inkomen in het jaar van uitkering 120.000 euro is en in de twee jaren daarna nihil, dan mag u achteraf belasting betalen alsof u drie jaar achtereen 40.000 euro inkomen had. Het te veel betaalde krijgt u, boven een teruggaafdrempel, van de fiscus terug. Wie komend Oudjaar minder dan 3.000 euro op zijn levensloopregeling heeft, kan zijn saldo ofwel opnemen in 2012 of in 2013 onbelast doorstorten naar een vitaliteitsregeling. Dat is een nieuwe vorm van verlofsparen, die moeilijker te benutten is voor vroegpensioen. Ook zzp’ers mogen eraan meedoen.

Inkomensmiddeling: www.belastingdienst.nl/variabel/sterk_wisselende_inkomens/

Levensloopregeling: www.spaarvooruwverlof.nl