Jongeren zijn verenigd voor pensioen

Jongerenorganisaties van de politieke partijen voeren vanaf vandaag gezamenlijk actie tegen het pensioenakkoord. In een manifest op de website pensioen-opstand.nl noemen ze het akkoord „moreel onhoudbaar”. De pensioenen overstijgen nu vaak 70 procent van het laatste salaris, voor jongeren zou rond de 55 procent overblijven.

De actie wordt mede gesteund door de JOVD en de Jonge Socialisten, de jongerenafdelingen van regeringspartij VVD en oppositiepartij PvdA die het akkoord in de Tweede Kamer aan een meerderheid hebben geholpen. Het initiatief komt van Martin Pikaart, voorzitter van het Alternatief voor Vakbond. Doel is zoveel mogelijk steun te vergaren voor een groot actiefront.

Een gezamenlijke actie van deze breedte is „vrij uniek”, zegt JOVD-voorzitter Martijn Jonk. „Wij zijn zwaar teleurgesteld in de VVD. Vooral in de Kamerfractie die kritiekloos achter minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) is aangelopen. De indruk is dat hij uit de wind is gehouden, omdat hij het al zo moeilijk had met de vakbonden en de PvdA.”

„De PvdA heeft goede zaken gedaan voor lagere inkomens en mensen boven de 55, maar niet voor ons”, zegt voorzitter Rick Jonker van de Jonge Socialisten.

Het CDJA en PerspectieF (ChristenUnie) doen niet mee. „We delen de kritiek”, zegt CDJA-voorzitter Arrie Vis: „Maar we willen ons niet profileren als een actiepartij die het Malieveld opgaat.”

De kritiek van de jongeren wordt gedeeld door een aantal hoogleraren. Volgens het akkoord mogen pensioenfondsen hun vermogen gaan beheren op basis van verwacht rendement. De vrees is dat pensioenfondsen zich rijk rekenen om de huidige ouderen te ontzien.

Een ander kritiekpunt is dat de pensioenen straks ook blijven stijgen met de inflatie als de fondsen beleggingsverliezen verrekenen. Zo zouden de fondsen meer geld uitgeven dan ze eigenlijk hebben.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen wil niet reageren voordat het akkoord definitief is, zegt woordvoerder Gert Kloosterboer. „Wij moeten al onze leden evenwichtig dienen. De suggestie dat fondsen zich rijk rekenen ten bate of ten koste van wie dan ook, staat haaks op onze doelstelling.”

Economie: De strijd tussen jong en oud (en rijk) pagina 12 en 13