Intussen in Den Haag

Deze rubriek beschrijft elke zaterdag de achterkant van het politieke bedrijf.

Tóch nog een opstootje

Een beetje spanning is er wel, in de Tweede Kamer. Het was mooie tv, maar een fijn gevoel hadden de Kamerleden niet overgehouden aan het spatje tussen premier Rutte en PVV-leider Wilders. Er was achteraf geëvalueerd – zonder Wilders, die het allemaal onzin vond – en besloten dat het toch meer over inhoud en minder over vorm moest gaan. Codetaal voor: even normaal doen.

Bij debatten deze week was het daarom een en al „geachte afgevaardigde” en „dank voor uw bijdrage”. Toen PvdA’er Plasterk zijn collega van de PVV omschreef als „klein helpertje” van het kabinet, vermaande de voorzitter hem: „U gebruikte woorden die ik graag zou willen vervangen door ‘de geachte afgevaardigde Van Dijck’.”

Zulke inspanningen om het voorkomend te houden, konden een opstootje iets later niet voorkomen. Hoofdrolspeler: Eric Lucassen. De PVV’er greep een kans om onaardige dingen te zeggen over de politiek op Curaçao. Althans, hij probeerde dat, maar voorzitter Verbeet draaide zijn microfoon uit, omdat het alleen over een procedure ging. Lucassen – die oefent in onzichtbaarheid sinds hij bij het grote publiek bekend raakte vanwege vermeend brievenbusplassen – leek op te leven van zijn ruzietje met de voorzitter: „Ik vind dit prachtig!” (DS)

Nog even Bosma over NRC

Hé, dat was toch al de tweede keer dat PVV’er Martin Bosma vragen stelde over NRC Handelsblad aan minister Van Bijsterveldt?

Het antwoord van de CDA-minister kwam woensdag, vilein en pittig. Ze wees Bosma erop dat hij haar van het werk hield, met zijn vragen over de invloed op de krant van ‘SP-financier’ Derk Sauer. Uit de ministeriële volzinnen concludeerden andere media: hier steekt iemand de draak met Bosma.

Dat maakte benieuwd naar de beantwoording van de vragen die Bosma al eerder stelde. Op 25 april 2010. Zelfde onderwerp. Bosma wijdde er een persbericht aan met de kop ‘SP-financier verjaagt hoofdredacteur NRC Handelsblad’. „Bent u met mij verontrust dat SP-miljonair Derk Sauer de machtsstrijd heeft gewonnen binnen wat eens een gerespecteerde krant was?”

Maar een antwoord op de vragen is niet te vinden. Gek. Bosma gebeld en ge-sms’t. Geen reactie. De Tweede Kamer geeft uitsluitsel. Onderzoek wijst uit, aldus de voorlichting, dat Bosma zijn vragen niet bij de Kamer heeft ingediend. Had Bosma toen wel voorvoeld dat de minister de draak met hem zou steken? (HS)

Bijdragen: Herman Staal en Derk Stokmans