Doe mee, Verenigd Koninkrijk

Groot-Brittanië zou ook zijn banken moeten herkapitaliseren. Want Britse banken zijn gevoelig voor gebeurtenissen in eurozone.

Groot-Brittannië moet zichzelf niet distantiëren van het bankenreddingsplan van de Europese Unie, want er zijn goede redenen om mee te doen. Voor premier David Cameron is het onaantrekkelijk meer geld te steken in de Britse banken. De steunoperaties van 2008 en 2009 waren één van de redenen dat de Labour-regering de vorige verkiezingen heeft verloren. En Engeland wil niet graag nóg meer uitgeven aan de banken, nu het land bezig is het begrotingstekort te beperken en de hoge kredietstatus (AAA) van het land te behouden.

Maar er zijn drie redenen om deel te nemen aan de oefening van de Europese Unie. In de eerste plaats trachten de Britse banken momenteel hun kernkapitaal op te krikken door snel hun schulden af te bouwen. Dit heeft een negatieve invloed op de reële economie.

In de tweede plaats zijn de banken kwetsbaar voor de gebeurtenissen in de eurozone. Ze hebben weliswaar eerder schulden afgeschreven dan de meeste van hun branchegenoten op het Europese continent, maar een extra kapitaalbuffer zou helpen financieringslijnen zeker te stellen en de banken te beschermen tegen een euroschok. In de derde plaats heeft Groot-Brittannië er veel belang bij dat de rest van de Europese Unie zijn banken herkapitaliseert, als onderdeel van een oplossing voor de bredere crisis.

RBS zou het meeste kapitaal nodig hebben, volgens een Breakingviews-analyse, gebaseerd op een rigoureuzere versie van de stresstests van juli. Als de marktwaarde van staatsobligaties zou worden meegerekend en de banken gedwongen zouden worden een kernkapitaal van 8 procent te hebben in geval van een negatief scenario, zou RBS 12,5 miljoen euro tekort komen.

De regering, die 83 procent van RBS bezit, zou dan over de brug moeten komen. Maar de staat heeft al 8 miljard pond aan extra kapitaal beloofd. Dat zou in een financieel instrument – zoals een verplicht converteerbare obligatie – kunnen worden veranderd dat vandaag de dag als kernkapitaal telt. Hoe dan ook, dit is geen tijd voor getreuzel. Cameron moet zijn neus maar dichtknijpen en dit onplezierige medicijn in het openbaar belang tot zich nemen.

Hugo Dixon

Vertaling Menno Grootveld

    • Hugo Dixon