Correctie

In het artikel over de Nobelprijs natuurkunde, ‘Zoekmaken van heelal beloond’ (Wetenschapspagina, 4 oktober), staat dat de kosmologische constante die Albert Einstein aan de formules van zijn algemene relativiteitstheorie toevoegde, stamt uit 1915. Dat klopt niet. De algemene relativiteitstheorie was klaar in 1915, werd gepubliceerd in 1916 en Einstein voegde pas in 1917 de constante toe, overigens na discussies met onder meer de Leidse sterrenkundige Willem de Sitter.