‘Wajong dreigt uit de hand te lopen’

De kosten voor de Wajong, een volksverzekering voor jongeren die door ziekte niet zelfstandig de kost kunnen verdienen, dreigen uit de hand te lopen. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Centraal Planbureau.

De Wajong bevat nu ongeveer 200.000 personen, maar dreigt bij ongewijzigd beleid te verdubbelen in de komende dertig jaar. Volgens het CPB komt de groei van de instroom bijna geheel voor rekening van jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder ADHD en PDD-NOS. De instroom van Wajongers met andere aandoeningen (fysieke of overige psychische ziekten) is in de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven, aldus de onderzoekers van het CPB in een rapport (pdf).

Gemeenten sturen jongeren van bijstand naar Wajong

De afgelopen jaren zijn jongeren die vroeger in de bijstand zaten door de gemeenten naar de Wajong gestuurd. Dat kwam doordat de uitvoering van de bijstand naar de gemeenten ging. Volgens de onderzoekers hadden de gemeenten er baat bij om zoveel mogelijk mensen buiten de bijstand te houden:

Gemeenten kregen een prikkel om zoveel mogelijk te besparen op de bijstand, omdat zij een eventueel overschot op het budget zelf mogen houden. Dit beleid was succesvol in de zin dat het aantal bijstandsuitkeringen werd teruggedrongen. Maar een substantieel deel van de afname in de bijstand is bijgeschreven in de Wajong-registers.”