Spaarloontegoed komt volledig vrij op 1 januari

Sparen via de regeling wordt afgeschaft, het opgebouwde tegoed kan begin dit jaar worden opgenomen.

Werknemers die deelnemen aan de spaarloonregeling mogen vanaf begin volgend jaar hun tegoed in één keer belastingvrij opnemen. Dat heeft het ministerie van Financiën gisteren bevestigd.

Eerder was al bekend dat het kabinet een einde zou maken aan de spaarloonregeling, waardoor werknemers jaarlijks 613 euro van hun brutoloon konden sparen. Dit bedrag kon dan na vier jaar belastingvrij worden opgenomen. Ongeveer een kwart van de werknemers maakte gebruik van de regeling die in 1994 in het leven werd geroepen. Vanaf komend jaar worden spaarloon en de levensloopregeling dan samengevoegd in de zogeheten vitaliteitsregeling.

Met de opheffing van de spaarloonregeling komt een einde aan veel onduidelijkheid. Het kabinet had in zijn Belastingplan 2012 aangegeven de opgebouwde vermogens pas vanaf 2013 vrij te zullen geven. Dat was het gevolg van een „slordigheidje”, verklaart een woordvoerder van de Belastingdienst.

De afschaffing van het spaarloon zal werknemers een belastingvoordeel van maximaal 319 euro kosten. Met het vrijmaken van de spaarloonrekeningen wil staatssecretaris Weekers (Financiën, VVD) werknemers „een extra appeltje voor de dorst te bieden”, aldus zijn woordvoerder. Op de vraag of het vrijkomen van het spaargeld ook de economie zal aanzwengelen, zegt Financiën geen groot effect te verwachten, „maar alle beetjes helpen”.

In 2005 werd een poging gedaan om via de spaarloonregeling de economie te prikkelen. Toenmalig minister Gerrit Zalm (VVD) van Financiën gaf de destijds opgebouwde tegoeden van in totaal 4,5 miljard euro vrij. Net als toen verwacht het CBP nu een klein, tijdelijk effect op de economie. (NRC)