Privéjetmaatschappij Solid Air failliet

Een toestel van Solid Air op een archieffoto uit 2006. Foto NRC Handelsblad / Merlin Daleman

Solid Air is door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard. Vorige week werd bekend dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) de vliegvergunning van de luchtvaartmaatschappij per direct voor drie maanden geschorst had, omdat de vluchtveiligheid niet kon worden gegarandeerd. Het is niet bekend of het faillissement te maken heeft met het intrekken van de vergunning.

In september werd Solid Air onder verscherpt toezicht geplaatst, nadat er bij inspecties overtredingen werden geconstateerd. Zo vloog de privéjetmaatschappij een aantal keer met bemanning die niet de juiste diploma’s hadden. Ook werden technische mankementen te langzaam geregistreerd. Na uitgebreider onderzoek was IVW er onvoldoende van overtuigd dat een veilige vluchtuitvoering was gegarandeerd en schorste het de vliegvergunning van het bedrijf.

    • Dirk-Jan Zom