Obama wil geen spelletjes bij stemming banenplan

Geen tijd voor de gebruikelijke patstelling, de Amerikaanse president Barack Obama wil dat zijn banenplan ter waarde van ruim 320 miljard euro snel wordt aangenomen. „Dit is geen spelletje”, zei Obama in het Witte Huis. Gisteravond stemde het Huis van Afgevaardigden over het banenplan, waar het bouwen van wegen, bruggen en scholen belangrijk onderdeel van is. Toen deze krant naar de drukker ging, was de uitslag nog niet bekend. Obama’s wetsvoorstel wordt waarschijnlijk volgende week besproken in de Senaat. Elke senator die tegen stemt, moet volgens Obama uitleggen waarom ze iets tegenhouden wat de economie de broodnodige impuls zou geven. (Reuters)