'FunX moet goedkoper, maar heeft bestaansrecht'

Jongerenzender FunX verliest subsidie en verloor zijn directeur. Hoe verder? Interim-directeur Rocky Tuhuteru bekijkt de opties.

Programmamaker Rocky Tuhuteru (52) is deze week aangetreden als interim-directeur bij jongerenzender FunX. Hij volgt de vorige week opgestapte directeur Willem Stegeman op.

Stegeman ambieerde een commerciële toekomst voor de radiozender, maar dat deed niet iedereen. Stef Fleischeuer, lid van de raad van commissarissen, zei eerder in deze krant dat er in de directie en tussen commissarissen „behoorlijke discussies gevoerd” zijn. Het andere directielid, mediadirecteur Cherylla Ganpatsingh, en directiesecretaresse Martine Huizenga hebben zich vorige week ziek gemeld.

Privatisering was eigenlijk al onmogelijk geworden nadat de zender in juli een proces tegen de Staat had verloren. FunX had de zaak aangespannen om minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) te dwingen zijn besluit te herzien tot verlenging van de licenties voor de grote commerciële zenders, zoals Sky Radio, tot 2017. Door dat besluit is er geen plaats voor nieuwkomers als FunX. De zender wilde het commerciële bestel in omdat hij subsidie verliest. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stopt de geldstroom na 2012. Ook Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht trekken hun financiële steun in.

U staat voor een zeer lastige taak.

Tuhuteru: „Dat wist ik op voorhand. Het was al bekend dat de subsidies zouden opdrogen. Alleen de Nederlandse Publieke Omroep ziet nog het belang van FunX in. Mijn hoofdopdracht is bezien hoe we de samenwerking kunnen voortzetten.”

Waarom heeft u deze klus aanvaard?

„Ik heb als radioman in 2003 aan de wieg gestaan van de zender door de eerste lichting presentatoren op te leiden en te begeleiden. Ik vind dat de zender bestaansrecht heeft. Andere zenders wisten de jonge stedeling niet te bereiken. FunX heeft na acht jaar bewezen dat wel te kunnen.”

Waarom bent u tijdelijk aangesteld?

„De vraag hoe de samenwerking met de NPO eruit gaat zien, is urgent. Het bestuur heeft een half jaar uitgetrokken om te bepalen hoe we straks nog radio kunnen maken. We moeten onderkennen dat we op een aantal vlakken compromissen moeten sluiten. Wat ik na maart 2012 doe, zien we dan wel weer.”

Met compromissen bedoelt u bezuinigen?

„Ja. We moeten goedkoper gaan werken. Hoe we dat precies gaan doen, weet ik nog niet. Ik ben nu gesprekken aan het voeren met programmamakers en de NPO. De NPO is goed voor 2 miljoen euro, een derde van ons budget. Ik ga onderhandelen met [radiodirecteur] Jan Westerhof of zij meer kunnen bijdragen en ik wil kijken of de wethouders van de vier grote steden hun besluit willen herzien.”

Het ligt voor de hand dat u banen moet schrappen en dat er programma’s sneuvelen. En dan maar hopen dat er nog een toekomst is voor FunX. Ooit zo’n zware opdracht gehad?

„Nee. Maar ik vind dat je moet kijken wat je wél kunt doen binnen de bandbreedte. Wat ik tot nu toe heb gezien, is dat er hard wordt gewerkt en dat de strijdbaarheid groot is.”