De turbulentie in het ijle gas tussen de sterren lijkt op een woelige slangenkuil