Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Oppositie wil verwijsplicht voor artsen die tegen euthanasie zijn

D66 bereidt met GroenLinks een wetsvoorstel voor dat een wettelijke verwijsplicht regelt voor artsen die principieel tegen euthanasie zijn. Met het voorstel gaan de partijen verder dan een nieuwe richtlijn van artsenorganisatie KNMG.

Dat schrijft redacteur Antoinette Reerink vanmiddag in NRC Handelsblad. De richtlijn van KNMG stelt dat artsen met principiële bezwaren de morele plicht hebben om hun patiënt door te verwijzen naar een collega zonder gewetensbezwaren. D66 en GroenLinks willen dat er een wettelijke verwijsplicht komt.

Met de wet wil D66 de ongelijkheid in de behandeling van euthanasieverzoeken voorkomen, stelt Kamerlid Pia Dijkstra in de krant. Dijkstra:

“Het is nu tamelijk bitter dat mensen vaak in de kou blijven staan omdat ze met een onwillige arts te maken krijgen, die weinig moeite doet om te voldoen aan zijn zorgplicht.”

Een arts die zijn verwijsplicht niet nakomt, zou zich voor de tuchtrechter moeten verdedigen. Volgens de artsenfederatie is het echter onmogelijk om toe te zien op de naleving van zo’n verwijsplicht.

De PvdA steunt het plan, het CDA heeft grote bedenkingen. De stem van de VVD is dus cruciaal, schrijft Reerink. De partij pleitte voorheen voor een verwijsplicht, maar denken nu dat zelfregulering bij artsen het beste werkt. Daarnaast zouden artsen door de verwijsplicht te maken krijgen met patiënten die collega’s over de schutting hebben gegooid.

Dijkstra hekelt de draai van de VVD en stelt dat de partij onder druk van gedoogpartner SGP van haar standpunten afwijkt. Anouchka van Miltenburg van de partij verwerpt dat de VVD in de tang van de gedoogpartners zit. Van Miltenburg:

“Ik kom op voor patiënten, maar ook voor artsen die de ruimte moeten hebben euthanasie te weigeren. Dat heeft niets met de SGP te maken.”