Waterleidingbedrijven privatiseren slecht idee

In NRC Handelsblad van 1 oktober wordt Sweder van Wijnbergen geïnterviewd over de vraag wat twintig jaar van privatiseringen heeft opgeleverd. Hij noemt de waterleidingbedrijven als voorbeeld van een sector die al geprivatiseerd had moeten zijn. Daarbij denkt hij kennelijk niet aan de onrust die ontstaan is over de privatisering van de drinkwatervoorziening in Engeland en Wales onder Thatcher. Volgens een onderzoeksinstituut van de vakbeweging stegen in de eerste negen jaar na de privatisering de tarieven met 46 procent terwijl de investeringen afnamen. Alleen „onder streng toezicht”, zo concludeert van Wijnbergen. Dat zal Thatcher ongetwijfeld ook gezegd hebben. Maar er is meer. In de jaren 70 en 80 zijn vanuit de milieubeweging stevige en succesvolle acties gevoerd tegen de duinwaterleidingbedrijven langs de Hollandse kust. Doel was dat meer rekening zou worden gehouden met de natuurwaarden van het duingebied. Onder druk en stimulans van deze acties hebben de semipublieke duinwaterleidingbedrijven de natuurbescherming als gelijkwaardig doel naast de waterwinning in hun bedrijfsvoering opgenomen. Onder die bedrijven is de natuur van de duinen nu in behoorlijk veilige handen. Een kuub duinwater mag ook iets meer kosten. Als deze bedrijven zouden worden geprivatiseerd ben ik bang dat deze dubbele doelstelling in de kortste keren zal worden afgeschaft.

Em. prof. Helias A. Udo de Haes

Leiden

    • Em. Prof. Helias A. Udo de Haes