Wat staat er op het spel?

De minister wil komend jaar 132 miljoen euro bezuinigen op de huisartsenzorg. Dat is bijna 6 procent van het budget (2.310 miljoen euro). Gedeeld door het aantal huisartspraktijken houdt elke praktijk straks 20.000 euro minder over: het salaris van één deeltijd-verpleegkundige die de praktijk nu vaak ondersteunt.

De minister vindt dat de huisartsen niet moeten klagen. Die 132 miljoen euro bezuinigingen is vrijwel gelijk aan het bedrag dat huisartsen vorig jaar méér kregen. En dat bleek nóg niet genoeg, want huisartsen hebben het budget dit jaar met 35 miljoen overschreden. Dat kan dus best wat zuiniger.

Onzin, zeggen de huisartsen. Dat extra geld was nodig om een belangrijke hervorming die het kabinet wil op poten te zetten: de ketenzorg. In dat plan moeten huisartsen de behandeling van chronisch zieken – diabetes- en longpatiënten – overnemen van de ziekenhuizen zodat die hun poliklinieken kunnen sluiten. Dat scheelt ‘dure’ ziekenhuizen veel geld, maar levert ‘goedkope’ huisartsen extra werk. Huisartsen hadden dáárvoor nu juist die extra deeltijd-verpleegkundige aangenomen.