Vrijwillige ontucht met de voetbaltrainer

Jongens van de voetbalclub en jongens uit de buurt kwamen bij hem thuis. „Zeker is dat de verdachte nu en dan naakt was en foto’s en filmopnamen heeft gemaakt.”

Hij dwong zijn slachtoffers nooit tot ontuchtige handelingen. De jongens en (een paar) meisjes hielden hun kleren aan. Maar sommige van hen voerden die ontuchtige handelingen wel uit, op zijn verzoek.

Gisteren werd bekend dat een 27-jarige Harlinger wordt verdacht van „verdachte handelingen” bij jongeren tussen de 11 en 16 jaar. Een aantal handelingen bestempelt het Openbaar Ministerie (OM) als ontuchtig.

De politie verklaarde dat de man als vrijwilliger bij een voetbalvereniging werkte. Hij werd vorige week gearresteerd nadat er vier aangiftes tegen hem waren gedaan en de politie verdacht foto- en filmmateriaal in zijn woning aantrof. Het OM erkende gisteren tegenover deze krant dat de man drie jaar lang ongestoord zijn gang kon gaan. Maar, zegt een woordvoerder ook over de ontuchtzaak: „We moeten het niet groter maken dan het is.”

Medewerkers van voetbalvereniging Harlingen bevestigen dat het om Jasper D. gaat, die samen met zijn broer de B1 (14 tot 16 jaar) coachte. Slechts een van hen wil met naam in de krant. Age Tichelaar, erelid van de club: „Gisteravond heeft de broer van Jasper de groep (B1) ingelicht. Die jonge knapen wisten alles al. Je weet hoe dat gaat: in Harlingen zoemt zoiets meteen rond.”

Tichelaar kent de verdachte niet persoonlijk, maar heeft hem wel eens gezien op de training. „De laatste maanden was hij er niet meer.”

Volgens een jeugdspeler, die anoniem wil blijven, waren clubleden „best lang” op de hoogte van de dubieuze praktijken van hun coach. Het bestuur heeft volgens hem nooit bevestigd dat Jasper D. gearresteerd was, „maar toen hij niet meer kwam opdagen, zijn we natuurlijk wel gaan kijken hoe het zat”. Dat de arrestatie zo lang geheim bleef, verbaast hem niet. „We wilden de vuile was niet buiten hangen. Dit is heel schadelijk voor het imago van de club.”

De verdachte werkt in Franeker bij een computerbedrijf. Eigenaar Jan Willem Oosterhof laat per e-mail weten dat Jasper D. zich enkele weken geleden ziek meldde. Hij zou overspannen zijn geraakt nadat een oplichter het bedrijf aan de rand van de afgrond had gebracht (een kwestie waar tv-programma Tros Opgelicht begin vorige maand aandacht aan schonk). „Blijkbaar kon hij niet tegen de druk”, aldus Oosterhof.

Niet alle jongeren die werden misbruikt zijn lid van de club, aldus het OM. Er waren ook buurtjongeren en hun vrienden bij betrokken. „In hoeverre het om onwenselijk gedrag gaat, zijn we nog aan het onderzoeken”, aldus de woordvoerder. „Zeker is dat de verdachte nu en dan naakt was en foto’s en filmopnamen heeft gemaakt. De jongeren – merendeels jongens – deden alles vrijwillig. Een van hen liep bijvoorbeeld op verzoek van de verdachte over hem heen en drukte zijn voet op diens hals. Sommigen hadden niet het gevoel dat ze iets deden wat niet goed zat.”

Er zijn geen afbeeldingen gevonden waarop de verdachte zelf met de jongeren ontuchtige handelingen pleegt. Het in beslag genomen materiaal was „niet verspreid, verstuurd of op het net gezet”, aldus het OM.

Volgens jeugdvoorzitter Wessel Regtop heeft een familielid van Jasper D. de club gewaarschuwd dat er ontuchtige handelingen in diens huis werden verricht. „Daarop heeft onze voorzitter contact met de politie opgenomen.”

Het OM bevestigt dat niet. Het stelt dat zich in juli enkele ouders meldden die vonden dat de coach zich „vreemd gedroeg”. Op 16 augustus werd de eerste aangifte gedaan. Daarop begon een strafrechtelijk onderzoek. De Harlinger werd vorige week maandag gearresteerd.

Erelid Tichelaar werd gisteren de hele dag aangesproken: wat is dat voor zootje bij Harlingen? „De vereniging krijgt er een rare naam door”, zucht hij. „Dit gaat heel Friesland door.” Jeugdvoorzitter Regtop vertelt dat het nieuws „als een bom is ingeslagen”. „De verdachte werkte zo’n anderhalf jaar bij ons. We hebben hem leren kennen als een joviale jongen en een goede coach.”