Risico's voor kinderen op internet nemen toe

Kinderen zijn veel minder vaak slachtoffer van online pestgedrag dan eerder is aangenomen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 4 procent van de kinderen van 9 tot en met 16 jaar herhaaldelijk via het web wordt gepest. Vijf jaar geleden stelde de ideële stichting SIRE nog dat 41 procent van de kinderen hiermee te maken zou hebben.

Behalve op digitaal pestgedrag richtte het SCP zich op andere risico’s van internetgebruik door kinderen. Zo stelden de onderzoekers vast dat ruim 90.000 kinderen wel eens een afspraak hebben gemaakt met iemand die zij online leerden kennen; 7.500 kinderen hadden een slechte ervaring.

Nederlandse kinderen lopen meer risico geconfronteerd te worden met seksueel getinte berichten en foto’s dan leeftijdgenoten uit andere Europese landen. Van de Nederlandse kinderen ontving 15 procent zo’n bericht; één op de vijf ervaarde dat als onprettig. Tweederde van alle ouders weet overigens niet van deze negatieve internetervaring.

Volgens het SCP is het voor ouders en docenten moeilijker geworden toezicht te houden op het internetgebruik van kinderen. „Computers staan steeds vaker op de kamers van de kinderen. Ook hebben kinderen toegang tot mobiel internet via laptop, smartphone of tablet-computers”, aldus onderzoeker Nathalie Sonck. Zij pleit voor meer internetbegeleiding op jonge leeftijd. „Eigenlijk kun je niet vroeg genoeg beginnen. Door het kind actief te begeleiden en duidelijk te maken hoe ver je kan gaan in het delen van persoonlijke informatie, maak je het kind weerbaar op het web.”

Wel constateert Sonck dat ouders vaak „niet genoeg digitale vaardigheden” bezitten om het kind online bij te benen. Die ouders zouden er volgens haar goed aan doen zich bij te scholen. „Met internetfilters kan je bijvoorbeeld veel voorkomen.”