Plan Randstadprovincie ontbeert steun

Een Kamermeerderheid is tegen een fusie van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland tot één Randstadprovincie. De oppositiepartijen PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren steunen de plannen niet, evenmin als gedoogpartner PVV.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) stuurt naar verwachting begin volgende week een nota naar de Kamer waarin het plan wordt toegelicht. Hero Brinkman (PVV) zegt tegen dat plan een motie in te zullen dienen die kan rekenen op een meerderheid. „De PVV is niet principieel tegen een fusie. Maar die moet wel worden gedragen door de bevolking. Een referendum is noodzakelijk.”

In het regeerakkoord spreekt het kabinet al over de „opschaling van het provinciaal bestuur” in de Randstad. De bestuurlijke drukte – de overlap van bestuurslagen als provincies, stadsregio’s en gemeenten – neemt zo af. Ook moet de fusie de economie stimuleren, zegt Donners woordvoerder. „Het moet duidelijker zijn welke bestuurslaag waar over gaat. Die helderheid komt de economie ten goede.”

Volgens Hero Brinkman zou een Randstadprovincie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland ertoe leiden dat de kleinere provincies „minder aandacht” krijgen van het Rijk. SP-Kamerlid Ronald van Raak vreest ook voor onevenwichtigheid. „Een fusieprovincie wordt zo groot dat zij serieuze concurrentie is voor de nationale overheid.”

De provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht zelf lopen ook niet warm voor een fusie. De Utrechtse commissaris van de koningin Roel Robbertsen en zijn Noord-Hollandse collega Johan Remkes willen eerst onderzocht zien of een fusie wel meerwaarde heeft. PvdA-gedeputeerde in Flevoland Marc Witteman ontkent dat zijn provincie lijdt onder bestuurlijke drukte. Flevoland telt slechts zes gemeenten, benadrukt hij.