Industrie is niet zuinig genoeg

Er wordt te weinig energie bespaard, aldus de Rekenkamer. De overheid heeft schuld: hoge ambities, maar goed beleid ontbreekt.

De industrie in Nederland heeft in de periode 1995-2008 veel minder energie bespaard dan steeds was afgesproken met de overheid. Het beleid om energiebesparing te bevorderen heeft weinig opgeleverd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat gisteren is gepubliceerd.

Het rapport is zeer kritisch over de rol van de overheid. De achtereenvolgende kabinetten kwamen weliswaar steeds met hoge ambities voor energiebesparing, maar ontwikkelden er vervolgens geen goed beleid voor. Afspraken die met de industrie in convenanten werden vastgelegd, waren te vrijblijvend. De industrie verbruikt 40 procent van alle energie in Nederland.

Volgens het rapport is met name de zware industrie – raffinaderijen, staal- en zinksmelterijen, plasticfabrikanten, cementmakers – ontzien. Terwijl juist daar veel winst te behalen valt. Deze groep van 139 bedrijven gebruikt binnen de industrie als geheel 80 procent van alle energie. In 2004 werden de grootste energieverbruikers vrijgesteld van energiebelasting, waardoor de prikkel om energie te besparen verder afnam. (NRC)