Hulp Rode Kruis in gebied Shabaab

Het Internationale Rode Kruis is begonnen met een grote hulpoperatie om een miljoen mensen van voedsel te voorzien in de door islamitische extremisten gecontroleerde gebieden in Somalië. De organisatie zegt dat het om de grootste operatie ter wereld gaat.

Vrachtwagens zullen voortdurend voedselhulp brengen van de Somalische kust naar de hongerslachtoffers in de zwaarst getroffen gebieden in het zuiden. De operatie volgt na moeizame onderhandelingen met de fundamentalistische militie Al-Shabaab, die westerse hulporganisaties de laatste twee jaar niet meer toeliet uit afkeer van alles wat niet streng-islamitisch is en uit angst om haar greep op de bevolking te verliezen.

Het Rode Kruis heeft twintig jaar in Somalië gewerkt en zegt dat het deze staat van dienst heeft gebruikt om Al-Shabaab over te halen de hulpoperatie toe te staan.

Vorige maand begon Al-Shabaab mensen uit vluchtelingenkampen te halen, die worden geleid door lokale welzijnsorganisaties, en hen terug te sturen naar hun dorpen. De militie zei dat ze hun land weer moesten gaan bewerken in de aanloop naar het regenseizoen in november. Maar de gewassen zullen pas in januari geoogst kunnen worden en hulporganisaties zeggen dat er grootschalige voedseldistributie nodig zal zijn in de komende maanden.

Volgens een grove schatting wonen er 2,8 miljoen mensen in de zuidelijke regio’s, grotendeels in handen van Al-Shabaab. In zes van deze acht regio’s heerst officieel hongersnood – een term die de VN reserveren voor situaties waarin dagelijks minstens twee van de 10.000 inwoners sterven van de honger en minstens 30 procent acuut ondervoed is.

Geoff Loane, woordvoerder van het Rode Kruis, zei dat de operatie zeker drie maanden gaat duren en dat vooral kwetsbare groepen zoals nomaden en boeren van voedsel zullen worden voorzien. De organisatie zal ook zaden uitdelen aan bijna een kwart miljoen Somalische boeren, zodat ze langzaam weer een bestaan kunnen opbouwen.

Als de hulpoperatie succesvol is dan kan die het begin zijn van het einde van de hongersnood. Volgens schattingen van de VN heeft de helft van de vier miljoen hongerlijdende Somaliërs in september voedselhulp ontvangen. Als het Rode Kruis nog eens een miljoen mensen bereikt, zal driekwart van de hongerslachtoffers geholpen zijn. (BBC)