Belastingadviseur vaart wel bij plannen Weekers

Staatssecretaris van Financiën Weekers (NRC, 29 september) laat zich kritisch uit over de kritiek van belastingadviseurs op zijn plannen de aftrek van rente bij overnames van bedrijven te beperken: „Ik denk dat die adviseurs vrezen dat zij omzet gaan mislopen. Maar ik ben niet gevoelig voor argumenten die alleen op hun adviespraktijk betrekking hebben.” Dit doet geen recht doet aan de oprechte bezorgdheid en serieuze kritiek die niet alleen door belastingadviseurs is geuit. Wat is er namelijk aan de hand?

De Nederlandse vennootschapsbelasting worstelt met het fenomeen ‘renteaftrek’. Weekers stelt in zijn belastingplan 2012 een extra beperking in de renteaftrek voor naast de drie bestaande renteaftrekbepalingen in de vennootschapsbelasting. Daarnaast biedt de belastingrechtspraak de belastingdienst diverse mogelijkheden om renteaftrek te voorkomen. Ook overweegt Weekers nog een vijfde maatregel die de aftrek van de zogeheten deelnemingsrente moet inperken.

Onze zorgen:

- De huidige en nieuwe renteaftrekmaatregelen zijn complex en alleen door specialisten te doorgronden.

- De uitvoering zal belastingplichtigen en belastingdienst voor niet te onderschatten problemen stellen.

- Ook het in hier gewortelde bedrijfsleven zal hiermee te maken krijgen en niet alleen de ‘sprinkhanen’ waartegen de nieuwe maatregel in eerste instantie gericht leek te zijn.

- Diverse maatregelen overlappen elkaar zonder dat de onderlinge afbakening adequaat is geregeld.

- Meerdere renteaftrekbepalingen leiden tot dubbele belastingheffing die het kabinet bewust op de koop neemt met alle negatieve consequenties van dien.

Daardoor zal van stabiele wetgeving geen sprake zijn, iets wat we met de huidige economische tegenwind nu juist hard nodig hebben. De toenemende complexiteit zal echter wel een positieve invloed hebben op de omzet van belastingadviseurs.

Prof. dr. A.H.M. Daniels

Hoogleraar belastingrecht Nyenrode, partner Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Prof. mr R.J. de Vries

Hoogleraar belastingrecht Leiden en Nyenrode, partner Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

    • Prof. Mr R.J. de Vries
    • Prof. Dr. A.H.M. Daniels