Vragen PVV leiden tot luchtig proza

De vragen waren ongebruikelijk; de antwoorden zijn dat misschien nog wel meer. Opvallend luchtig en met hier een daar een steekje onder water, antwoordde minister Marja van Bijsterveldt (Media, CDA) vanmorgen op Kamervragen van PVV-Kamerlid Martin Bosma over NRC Handelsblad. Nu Derk Sauer, door Bosma aangeduid als „SP-financier”, 9 procent van de aandelen in NRC Media bezit, vroeg Bosma zich af of „de kans aanwezig is dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlij willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar”. Zijn angst is ongegrond, zegt Van Bijsterveldt. „Ik ga ervan uit, dat de mate van Lux in de Libertas toereikend is bij de redactie van deze krant om de vrees voor een dergelijk gedragspatroon niet overmatig te doen zijn. Mocht uw vrees echter bewaarheid worden dan kunnen abonnees hun mening hierover eventueel kenbaar maken door te stemmen met de voeten.”

Van Bijsterveldt bleek niet op de hoogte van Sauers aandelenpakket: „Gelukkig niet. Het ministerie volgt de wederwaardigheden en faits divers rond de spreiding van aandelenbezit in het particuliere bedrijfsleven niet op de voet. Dat draagt bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het departement.” Bosma zoekt vergeefs steun bij de minister in zijn „gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘Arabische lente’, de strijd tegen Israël, de kunstsubsidies en dat het, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar extreem-linkse columnisten heeft”.

Het gevoelsleven van Van Bijsterveldt heeft „weinig raakvlakken met ‘trotse conservatief-liberale’ tendenties”, schrijft ze. „Maar het primaire gevoel bij uw vraagstelling is er een van blijde bewondering voor het werk van NRC-columnisten als Heldring en Hofland. Hun scherpzinnige geest en gepolijste schrijfstijl zijn al decennia een toonbeeld van Ausdauer, klasse en jeugdigheid. Lofzangen bieden deze columns, die zich kenmerken door een kritische journalistieke benadering zelden, is mijn indruk.” Sterker nog, de columns zijn „een voorbeeld voor elke journalist, zelfs als deze parlementariër is geworden”, schrijft Van Bijsterveldt met een knipoog aan Bosma, voormalig gastcolumnist van deze krant en jarenlang zelf journalist bij onder meer CNN, RTL en de Wereldomroep.