SP wil geen bonussen bij nieuwe bankensteun - VVD eist inspraak bij steunbesluiten

Banken die de komende tijd opnieuw staatssteun krijgen, mogen geen bonussen uitbetalen zolang ze de steun nog niet hebben terugbetaald. Dat zei SP-Kamerlid Ewout Irrgang vanmiddag tijdens de financiële beschouwingen (livestream) in de Tweede Kamer. Zo meldt Novum.

Banken die tijdens de vorige crisis steun hebben gekregen, bleken toch bonussen te betalen, ook al wilde de politiek dat eigenlijk niet hebben.

“Nu er de komende tijd misschien weer banken gered moeten worden, moeten we vooraf glasheldere afspraken maken”, stelde Irrgang.

Dit voorjaar schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de PVV om bonussen die sinds 2008 zijn uitbetaald bij banken die staatssteun hebben gekregen, alsnog af te pakken door er honderd procent belasting over te heffen. Het kabinet moet nog op dit voorstel reageren.

Irrgang stelde verder dat het kabinet te veel bezuinigt. Daarmee wordt een economische recessie niet bestreden, maar juist aangemoedigd, stelde de SP’er.

“In een periode van grote droogte moet je niet snoeien, maar sproeien.”

VVD wil inspraak bij steunbesluiten

De Tweede Kamer moet inspraak krijgen bij grote besluiten die voortvloeien uit het steunprogramma voor zwakke eurolanden. Dat bepleit VVD-Kamerlid Mark Harbers.

“Als er grote begrotingsgevolgen kunnen zijn, dan moet de Kamer een stem krijgen”, zei Harbers.

Eerder bedong het Duitse parlement al meer inspraak bij besluiten over de toekenning van garanties uit het steunfonds.

Nederland is een van de laatste eurolanden waar het parlement zich nog moet uitspreken over de uitbreiding van het steunfonds, waartoe de Europese regeringsleiders op 21 juli besloten. Dat moet gebeuren tijdens de financiële beschouwingen. Het gaat om een uitbreiding van 440 naar 780 miljard euro aan garanties.

Harbers zei dat de VVD ‘met een flinke dosis tegenzin’ akkoord gaat met de steun voor Griekenland en andere landen die in problemen raken.

“De risico’s voor onze economie zijn heel groot als het komt tot chaos en een wanordelijk faillissement van Griekenland”, zei Harbers.

De VVD bepleit verder dat landen die gebruik maken van het noodfonds, hun stemrecht tijdelijk kwijtraken. Zo moet worden voorkomen dat deze landen in de toekomst zullen proberen de voorwaarden minder streng te maken.

“We willen niet worden geconfronteerd met landen die gebruik maken van noodfonds en vervolgens de spelregels gaan aanpassen”, zei Harbers.