Je zoekt zingeving buiten jezelf...

Zingeving buiten het eigen leven is de klassieke oplossing van religies en grote ideologieën. Déze wereld van haat, ellende en hebzucht mag op het eerste gezicht zinloos lijken, daarachter ligt een Groter Goed waaraan je als mens kan deelnemen: de wereld van God en Zijn Wetten en Genade, de Wereld van de Klassenstrijd of zoals in het hindoeïsme: de eindeloze ontsnapping van Atman (de ziel) aan het eeuwige Wiel van Lijden. Het eigen kleine leven mag misschien zinloos of pijnlijk lijken, wie deelneemt aan de rituelen en discussies van het geloof wordt een onderdeel van iets Groters, hoe onbegrijpelijk ook.

En juist die onbegrijpelijkheid biedt troost: je hoeft niet alles te begrijpen, alle kleine problemen van het leven worden in een groter verband gezet. Een gelukje op straat is een teken van God, een goede daad brengt je dichter bij de hemel. Wie onrecht beleeft, kan denken: God zal me wreken. Of, zoals de marxist denkt: mijn tijd komt nog wel. Dit is de transcendente oplossing, waarin de woorden vaak met een hoofdletter wordt geschreven.