Hoe oud is de vraag?

Hoe onze verre voorouders zin aan hun leven gaven is onbekend. Uit de prehistorische rotstekeningen en beeldjes zijn weinig concrete gedachten af te leiden. Maar in de harde wereld van de IJstijd bood overleven misschien al betekenis genoeg: de gezondheid van kinderen en stamgenoten, het genieten van voldoende voedsel, het bezit van goede wapens en het behoud van de eigen eer. De grote religieuze oplossingen duiken pas op in de landbouwtijd, duizenden jaren terug, maar ze veranderden ook voortdurend. In het Oude Testament is bijvoorbeeld goed te zien hoe eerst de rituelen van de Tempel voldoende leken om het leven van het volk Israël zinvol te maken. Maar na de ondergang van die Tempel en in de ballingschap van de vernederde Joodse elite in Babylon ontstond het idee van een Leven na de Dood waarin het aardse onrecht bestraft zou worden en gehoorzaamheid aan Gods wetten beloond zou worden met hemels geluk. Een soort Ontdekking van de Hemel, dus.