Grote verliezen op bouwgrond

Gemeenten dreigen de komende jaren nog meer verlies te lijden op aangekochte bouwgrond dan al werd verwacht: 2,9 miljard euro. De verliezen leiden bij 35 gemeenten tot zo’n hoge geldnood dat die onder curatele van de Rijksoverheid dreigen te komen.

pagina 10 en 11