Dood van een god

Een god van ginds is dood

gevallen uit de schedel van de hemel

In de verschrikking en de ondergang

in de wanhoop en verlatenheid

zal misschien de nieuwe god

oprijzen uit de diepten in mij

Misschien ja,

want de aarde is voor mij bed en echtgenote

en de wereld buigt zich

Uit: Adonis (e.a.): Brug tussen twee culturen. Arabische en Nederlandse poëzie gebundeld, El Hizjra Amsterdam, 1992