Rechters noemen gedrag collega's 'bijna kinderachtig'

De Haagse rechters die de strafzaak behandelen tegen vijf van terrorisme verdachte Tamil Tijgers gedragen zich volgens de wrakingskamer van de rechtbank „rigide en zelfs bijna kinderachtig” bij de planning van dit proces.

Dit ongebruikelijke oordeel velde de vicepresident van de Haagse rechtbank, E. Rabbie, gisteren nadat advocaten om wraking van drie rechters hadden verzocht die een megastrafzaak tegen de Nederlandse Tamils behandelen. De wraking werd overigens niet toegewezen.

Vrijdag kwam het tot aanvaringen tussen advocaat V. Koppe en de voorzitter van de strafkamer van de rechtbank R. van Rossum. De rechtbank heeft het OM en de verdediging strikte dagdelen toebedeeld voor het houden van requisitoir en pleidooi. Koppe had van 9 tot 17 uur de tijd. In de loop van de dag eiste Koppe de toezegging dat hij tot 17.30 mocht pleiten. Toen Van Rossum dit niet wilde garanderen, wraakte Koppe de rechtbank. De rechters moesten worden vervangen wegens partijdigheid nu ze niet goed willen luisteren.

Tijdens de wrakingsbehandeling hekelde Koppe gistermiddag „het ergerniswekkende gedrag” van magistraat Van Rossum. „De orde van de zitting is kennelijk belangrijker dan wat de verdediging wil zeggen”, aldus Koppe. De advocaten zeiden zó snel te hebben moeten pleiten dat hun verdachte cliënten – voor wie alles moet worden vertaald – na afloop lieten weten de betogen niet te hebben kunnen volgen. „Het lijkt erop dat de rechtbank haar oordeel al klaar heeft en ons daarom niet meer tijd gunt”, zei advocate H. Seton die de hoofdverdachte bijstaat.

Rechter Van Rossum snapt de ophef niet, zei hij tijdens de wrakingszitting. Hij heeft slechts vastgehouden aan de vooraf bepaalde planning en haalde Goethe aan. „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.” Weinig is meer.

Officier van justitie W. Ferdinandusse steunt Van Rossum. „Ordemaatregelen zijn geen grond voor wraking. Een wrakingsverzoek dat enkel en alleen bedoeld is om meer tijd te krijgen, kan geen doel treffen.” Volgens Ferdinandusse was advocaat Koppe de hele dag al aan het klieren door steeds te dreigen met wraking. De aanklager wees erop dat ook justitie van de rechtbank minder tijd kreeg voor het requisitoir dan het OM wilde. Officier en advocaat worden evenredig kinderachtig beknot dus van partijdigheid is geen sprake, oordeelde ook Rabbie.

Advocaat Koppe, die de verdachten omschrijft als vrijheidsstrijders in plaats van terroristen, mocht vanmiddag verder gaan met zijn pleidooi. Hij was gebleven op pagina 174. Zijn laatste woorden staan op pagina 199.