Gemeente Amsterdam moet extra bezuinigen

Maastrichtse coffeeshops laten sinds dit weekend alleen nog Nederlanders, Duitsers en Belgen toe. Geen Fransen. Zou de overlast nu afnemen?

Waarop bespaard gaat worden, ligt nog niet vast.

. De gemeente Amsterdam moet tachtig tot honderd miljoen euro extra bezuinigen om financieel gezond te blijven, zo liet de gemeente gisteren weten. In 2010 waren al bezuinigingen van 208 miljoen afgesproken in het bestuursakkoord.

Dat er nu extra bezuinigingen nodig zijn, wordt mede veroorzaakt door een dalende bijdrage vanuit het rijk. Ook stijgen de uitgaven voor de Wet werk en bijstand en zorgen aanhoudende problemen met een nieuw ICT-systeem voor stijgende kosten. Dat nieuwe systeem zou op termijn juist geld moeten besparen (zo’n twintig miljoen per jaar), maar in ieder geval tot 2014 zullen er juist tientallen miljoenen per jaar bij moeten.

Waarop bespaard gaat worden, ligt nog niet vast. Het gemeentebestuur heeft een pakket van maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. Die mag daaruit keuzes maken. Gedacht wordt aan de versobering van arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. De gemeente gaat ook kijken welke taken van de gemeente en de stadsdelen kunnen worden afgestoten. (NRC)