Aantal woningeigenaren in financiële nood groeit

Het aantal woningeigenaren dat uit financiële nood een beroep doet op het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zal dit jaar bijna verdubbelen naar 4.000. In de helft van de gevallen zal het fonds waarschijnlijk garant staan voor de restschuld bij gedwongen verkoop. Dat zei WEW-directeur Karel Schiffer vanochtend naar aanleiding van de nieuwe kwartaalcijfers.

Ruim 1 miljoen van de circa 4,2 miljoen koopwoningen in Nederland is gefinancierd met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die het waarborgfonds verstrekt. De kosten van NHG bedragen eenmalig 0,55 procent van het hypotheekbedrag, maar kopers hoeven minder hypotheekrente te betalen (gemiddeld tussen de 0,3 en 0,6 procent per jaar minder). Woningeigenaren met NHG lopen minder financieel risico, omdat het waarborgfonds een eventueel verlies bij een gedwongen verkoop op zich neemt.

In voorgaande jaren deden gemiddeld 2.500 woningeigenaren met betalingsachterstanden een beroep op het waarborgfonds, zegt directeur Schiffer. De verwachte stijging van het aantal ‘verliesdeclaraties’ naar 4.000 „valt mee”, gezien de klap die huishoudens en huizenprijzen door de kredietcrisis hebben gekregen, vindt hij. „En niet iedere betalingsachterstand is direct einde oefening”, zegt hij. „In de VS word je meteen je huis uitgezet, In Nederland is dat gelukkig anders.”

Woningeigenaren met een betalingsachterstand van vier maanden worden bij het waarborgfonds geregistreerd, bij een achterstand van zeven maanden kan gedwongen verkoop volgen. Dit jaar heeft het WEW tot nu toe in 1.169 gevallen een borgstelling gegeven, tegenover in totaal 900 keer tot aan het derde kwartaal van vorig jaar. De oorzaken voor gedwongen verkoop is meestal echtscheiding (46 procent) of werkloosheid (21 procent).

De verwachting van Schiffer is dat het waarborgfonds dit jaar in totaal 2.000 woningeigenaren moet helpen. Naast de economische malaise wordt die stijging deels veroorzaakt door het groeiende aantal NHG-leningen. Het aantal hypotheken met NHG is dit jaar met ruim 40 procent gestegen tot ruim 100.000.

Op 1 januari 2012 wordt de huidige NHG-grens voor huizen tot 350.000 euro weer verlaagd naar 265.000 euro. De NHG-grens werd in juli 2009 tijdelijk verhoogd als crisismaatregel om kopers te beschermen. Schiffer: „NHG is er primair voor de laagste inkomens, maar zolang de woningmarkt niet stabiliseert – en dat is eufemistisch uitgedrukt – lijkt het me verstandig om de grens van 350.000 euro te handhaven.”