Waarom is kraken bij wet verboden?

Kraken werd een jaar geleden strafbaar gemaakt. Wie sindsdien een pand kraakt, pleegt dus een strafbaar feit. Want kraken is een inbreuk op het eigendomsrecht, vindt het kabinet. Bovendien worden kraakpanden volgens voorstanders van de nieuwe wet vaak ernstig beschadigd en verwaarloosd. De eigenaar mag vervolgens opdraaien voor het herstel.

En dus is het in ieders belang, vindt Tweede Kamerlid en initiatiefnemer van de wet Arie Slob (ChristenUnie), dat leegstand niet illegaal maar legaal wordt aangepakt. De nieuwe wet helpt gemeenten om eigenaren aan te pakken die hun panden leeg laten staan. Ook zou de krakerswereld volgens voorstanders van de nieuwe wet zijn verhard, en moet dus hard worden aangepakt.

Al geldt dit niet voor Amsterdam, zo bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers stelden vorig jaar dat de kraakbeweging daar juist is ‘gepacificeerd’. De beweging is de laatste dertig jaar flink geslonken, van meer dan duizend kraakpanden in Amsterdam in 1981 tot maximaal 275 in heel Nederland nu.

Landelijke cijfers over het aantal krakers en kraakpanden zijn er niet, omdat gemeenten er slecht zicht op hebben. Vaak meldden eigenaren een kraak namelijk niet als het pand al langer dan een jaar leegstond. Dat had geen zin, omdat tot oktober 2010 een kraak na een jaar leegstand niet strafrechtelijk kon worden aangepakt.