Te weinig onderzoek bij artikel HP/De Tijd

Tijdschrift HP/De Tijd heeft Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) beschuldigd van medeplichtigheid aan kinderontvoering zonder dat er deugdelijk onderzoek is gedaan. Dat concludeert de Raad voor de Journalistiek in een zaak die door het Kamerlid en haar partner Robert Kluijver was aangespannen tegen HP/De Tijd. Het artikel, dat deze zomer verscheen en ook gewag maakte van belangenverstrengeling door Mariko Peters waardoor ze in opspraak raakte, bevat beschuldigingen over kinderontvoering zonder dat deze op basis van goed onderzoek hard gemaakt kunnen worden.

De Raad concludeert dat HP/DeTijd te selectief en te eenzijdig is geweest in het onderzoek en de daarop volgende publicatie. HP/De Tijd heeft daarnaast op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat het artikel is geschreven vanuit het perspectief van de ex-vrouw van Kluijver. Daarbij heeft het weekblad onzorgvuldig gehandeld door Kluijver niet de mogelijkheid tot wederhoor te geven.

De Raad voor de Journalistiek gaat niet mee in de klacht van Peters dat haar privacy geschonden is. Die is volgens de Raad, die benadrukt dat Peters een publiek persoon is, niet disproportioneel geschaad.

Frank Poorthuis, hoofdredacteur van HP/De Tijd, noemt het in een reactie op zijn website „ongelooflijk” dat de Raad het bewijs voor mogelijke kinderontvoering te dun vindt. Hij prijst zich tegelijkertijd gelukkig dat de privacy van Peters niet geschonden is. Poorthuis: „We zijn een beetje verbijsterd, een beetje geven we de Raad gelijk en erg blij zijn we dat wij op belangrijke punten in het gelijk zijn gesteld.” Die belangrijke punten betreffen de inbreuk op de privacy van Peters en het weerwoord dat haar geboden is.

Peters is content met de uitspraak. „Ik constateer dat mijn klacht gegrond is verklaard. HP/De Tijd had de beschuldigingen van kinderontvoering nooit zo mogen doen. De Raad concludeert dat HP/DeTijd onzorgvuldig te werk is gegaan door zich eenzijdig te baseren op een rancuneuze bron.”