spoon

Weet jij een leuk spoonerisme, liefst geënt op de actualiteit? Spoon dan mee en stuur je verbale omdraaiingen (maximaal 3) naar klik@nrc.nl. De leukste inzending wordt getekend door Viola Lindner.

Deze tekeningen verbeelden een spoonerisme: een stijlfiguur waarbij binnen een woord of zinsnede letters of lettergrepen worden verwisseld.

Oplossing van vrijdag: waakhond-haakwond