'Schultz heeft geen grip op ProRail'

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) heeft geen grip op spoorbeheerder ProRail. Ze laat alle strategische beslissingen over aan het bedrijf, weet niet hoeveel van het onderhoudsbudget op de plank blijft liggen en heeft nauwelijks ambtenaren in dienst om controle uit te oefenen. Ook informeert ze de Tweede Kamer onduidelijk en onvolledig.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De onderzoekers stellen dat de minister „zich voor het waarmaken van haar eigen verantwoordelijkheden sterk afhankelijk maakt van ProRail”. De Kamer heeft dit voorjaar een onderzoekscommissie ingesteld die het functioneren van het spoor moet bekijken. Het onderzoek van de Rekenkamer maakt daar deel van uit.

Opvallend genoeg wijst de Rekenkamer vooral naar het ministerie. Dat heeft voor ProRail, dat honderden projecten uitvoert, slechts 2,5 fte beschikbaar. Belangrijke projecten zoals het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS worden overgelaten aan ProRail. De Kamer wordt onvoldoende geïnformeerd. Zo is er wel informatie over de ProRail-plannen, maar niet over de uitvoering. Voortgangsrapportages over besteding van budgetten en vertragingen bereiken wel de minister, maar niet de Kamer.

Ook ProRail krijgt kritiek in het rapport. De bedrijfsvoering is niet op orde, er zijn structurele personeelstekorten, het gebrek aan kennis in het bedrijf is „chronisch”. Ook heeft het bedrijf moeite met het afwijzen van projecten die door het ministerie worden aangedragen.

ProRail: pagina 27